Rules Creators Alley

English
 
 

You must be present and checked in by: 9.30 on Saturday May 11, or 8.30 on Sunday May 12 at the latest. Call your contact person immediately if you notice you will be late. Your place will be redistributed if you are late, but a solution can be made if you call in advance.
 

Sales may not start before opening time.
 

You (or a college) must be present and sell at your table until closing.
 

Only tabletop game related products/services may be sold.

Only products that you have made or designed and brought to the event may be sold. You may not buy products at the event to sell.
 

When you are done, your table must be clean and all empty boxes, packaging etc. must be removed from the venue.

You have one hour to pack up and leave the venue from sale-close time.
 

Closer to the event we will send you a map showing the location of the info-booth. When you arrive, report to the info-booth to get your spot at the venue.

 

Any questions, email sales@spelevent.com​

Svenska

 

Regler för Spelloppis säljare 
 

Du måste vara på plats och incheckad senast kl. 09.30 om du säljer på lördagen 11 maj. Söndagen 12 maj behöver du vara incheckad senast kl. 8.30. Ring kontaktpersonen direkt om du märker att du blir sen, din plats kommer omfördelas vid försening men något kanske kan lösas vid samtal.  
 

Försäljning får inte påbörjas innan insläpp av gäster.
 

Du (eller annan sälj-kollega) måste närvara och sälja vid ditt bord tills stängning.
 

Du har 1h på dig att packa ihop och lämna lokalen vid sälj-stängning.
 

Du får enbart sälja sällskapsspel-relaterade produkter och tjänster.
  

Du får enbart sälja medtagna produkter som du har gjort eller designat. Du får inte köpa produkter på plats för att sedan sälja.
 

När du är klar skall din bordsyta vara städad. Alla eventuella överblivna tomkartonger, emballage etc. skall avlägsnas från lokalen. 

  

Lokalen

Vi skickar ut karta i närmare eventet, där info-bord finns utmarkerade. Kom till info-bordet för att få din plats i mässan.

 

Har du frågor? Maila sales@spelevent.com